NÓS

SOCIALDOCS: Proxectos que inspiran

Producimos contidos, xestionamos a comunicación e organizamos eventos buscando a inspiración, a implicación directa do público e a súa participación.

l

Somos especialistas en crear contidos e comunicar

Contamos cunha ampla experiencia colaborando con equipos doutras empresas e institucións.

Cremos nos valores e na diversidade

Fomentamos a educación, a integración e a igualdade.

Creamos e xestionamos proxectos para transformar a sociedade

Os contidos son a nosa panca para mover o mundo.

Somos curiosos e estamos en constante actualización

A formación e a innovación son o noso día a día; non é un esforzo, é a nosa paixón.

Os nosos contidos buscan crear aliñamento, conectividade e vinculación emocional coa causa, marca, empresa ou institución para a que son concibidos

z

Atopamos historias e contámolas